Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 20 en 21 januari

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 20 januari
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Financiële toets Hart van Zuid
 • Bestemmingsplan Blijdorpse Polder
 • Bestemmingsplan Liskwartier
 • Bestemmingsplan Lijnbaankwartier-Coolsingel
 • Schoolgebouwen als kluswoningen

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 20 januari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Stand van zaken Nieuw Rotterdams Welzijn
 • Actieprogramma Voor Mekaar
 • Inventarisatie en beoordeling kunstwerken

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 20 januari
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang afdoening motie-Verheij e.a. ‘Bedrijven beter bereikbaar, nu en in de toekomst’
 • Afdoening motie-Eeuwijk e.a. ‘Pleziervaart en riviercruises’

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 21 januari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Kader en locatiekeuze Skaeve Huse
 • Beheerverslag deelnemingen
 • Afdoeningsvoorstel motie Integriteit bij deelnemingen
 • Evaluatie Het Nieuwe Werken

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 21 januari
Aanvangstijd:  18.00 uur
Locatie: kamer 105 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2015
 • Boardletter (interim controle 2015)
 • Startnotitie Controle 2016

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.c

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.