Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 9 en 10 december 2015

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 9 december
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad
 • Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, agenda tot 2020

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 9 december
Aanvangstijd:  9.00 uur  (NB gewijzigd aanvangstijdstip)
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Eerder Thuis, actieprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • Afbouw en overdracht Stichting Cleo-Patria

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 9 december
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Opbrengsten inputsessie Sportnota 2017+
 • BOOR Achtmaandsrapportage, Jaarplan 2016, Begroting 2016-2019, Koersdocument 2016-2020 en uitwerking Toezichtkader
 • Tussenrapportage Wmo en doorontwikkeling Welzijn, Zorg en Jeugdhulp

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 9 december
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Alternatieve locaties voor windturbines
  naar aanleiding van actualiteit van 3 december jl.
 • Parkeerplan Rotterdam 2015-2018 (consultatiedocument)
  hierbij komt ook de Evaluatie invoering P+R-tarief aan de orde

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 10 december
Aanvangstijd: 18.00 uur
Locatie:  kamer 105 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2015
 • Nadere Detaillering van het auditplan (controleplan)
 • Beheerverslag Deelnemingen 2014

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 10 december
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Bespreking Profiel en samenstelling begeleidingscommissie evaluatie bestuursmodel
 • Presentatie Inbedding gebiedsplannen in P&C-cyclus

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.