Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 2 en 3 december

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 2 december
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoeningsvoorstel motie-Sies e.a. ‘Het historisch besef van Rotterdam’
 • Afdoeningvoorstel motie-Berndsen e.a. ‘Cultuurhistorie als toetsingscriterium in ruimtelijke planvorming’
 • Afdoeningsvoorstel motie-Sies e.a. ‘Vaart maken met bescherming Zuiderziekenhuis’
 • Aangepaste verkoopstrategie Vastgoedobjecten en afdoeningsvoorstel motie-Dirkse e.a. ‘Gemeentelijk vastgoed’

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 2 december
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Onderzoek Rekenkamer Rotterdam 'Rechtmatigheid besteding subsidie PBR
 • Afdoendingsvoorstel motie-De Langen en Sies 'Meester-gezeltraject opnemen in jongerenakkoorden'
 • Afdoendingsvoorstel motie-Eeuwijk e.a. '100 keer werkfit bij bedrijven'
 • Afdoendingsvoorstel motie-Bokhove e.a. ‘EVC inzetten voor jongeren zonder startkwalificatie’
   

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 2 december
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Hoek van Holland – Bedrijventerrein – 1e herziening (ombouw Hoekse Lijn)
 • Fietsplan Rotterdam 2015-2018 (consultatiedocument)

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 3 december
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Vuurwerkbeleid komende jaarwisseling
 • 10-maandsrapportage 2015
 • Wensen en bedenkingen principebesluit toetreding coöperatieve vereniging Dimpact U.A.
  betreft landelijke vereniging tbv systeem voor zaakgericht werken
 • Wijziging subsidieverordening WNT-norm (WNT = Wet Normering Topinkomens)
 • Afdoeningsvoorstel motie-Van Winden e.a. 'Dicht controlegat Rekenkamer'
 • Startdocument monitoring besparingsopgave
 • Businesscase huisvesting Gebieden

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.