Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 18 en 19 november 2015

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 18 november
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 en Rekenkamerrapport ‘Leidingen onder druk. Kwaliteit, financiering en informatievoorziening omtrent de Rotterdamse riolering’
 • Wijziging afvalstoffenverordening Rotterdam 2009
 • Verordening leges omgevingsvergunning

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 18 november
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Initiatiefvoorstel PvdA 'Actieplan tegen Arbeidsmarktdiscriminatie'
 • Eerder thuis, actieprogramma Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
 • Initiatiefnotitie Leefbaar Rotterdam 'Veiligheidsofficier Ouderenzorg'

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 18 november
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Collegereactie Ondernemingsstrategie Havenbedrijf Rotterdam 2016-2020
 • Zienswijze werkplan Metropoolregio Rotterdam Den Haag
 • Leningfaciliteit Cambridge Innovation Center (CIC)

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 19 november
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Drugsrunners rond Centraal Station
 • Regeling van Werkzaamheden N. El Ouali over Lokaal beleid hulpacties en vluchtelingenopvang
 • Democratische vernieuwing

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 19 november
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Bespreking Opzet evaluatie Bestuursmodel

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.