Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 27 t/m 29 oktober 2015

In de week van 26 t/m 30 oktober en op 3 en 4 november vindt de commissiegewijze begrotingsbehandeling plaats. Aansluitend of voorafgaand aan deze vergaderingen houdt een aantal commissies een reguliere commissievergadering. Hieronder de informatie over deze reguliere commissievergaderingen.

De informatie over de commissiegewijze begrotingsbehandeling vindt u in het raadsbericht hierover van vandaag.


Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 27 oktober
Aanvangstijd: ca 22.00 uur, mogelijk al eerder (aansluitend op de begrotingscommissie)
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Tweede Bestuursrapportage 2015

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 28 oktober
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Monitor Werk en Inkomen 2e tertaal

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 28 oktober
Aanvangstijd: 16.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Structuurvisie en bestemmingsplan Hart van Zuid
  voortzetting van de bespreking van 14 oktober jl.
 • Startnotitie bestemmingsplan Kralingse Zoom

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 29 oktober
Aanvangstijd: 18.00 uur
Locatie:  kamer 105 stadhuis

Commissievergadering

 • Brief inzake rechtmatigheid decentralisaties
 • Opvolging nog openstaande aanbevelingen Accountant/COR over jaarrekening 2013 en jaarrekening 2014
 • Voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2015
 • 60 dagen scan accountant (PwC)
 • Vaststelling Vergaderschema 2016 

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.