Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 14 en 15 oktober 2015

Vanwege de verbouwing van de raadzaal tot eind oktober is deze zaal niet beschikbaar als vergaderlocatie. De raadscommissies vergaderen zo veel mogelijk in zaal 7 van het stadhuis. Bij gelijktijdige vergaderingen wordt gebruik gemaakt van alternatieve locaties. Dit staat bij de betreffende vergaderingen duidelijk aangegeven op de agenda en in het commissiebericht. Vanuit deze locaties is helaas geen live uitzending mogelijk. Wel zal na de vergadering een geluidsbestand van de vergadering beschikbaar worden gesteld.


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 14 oktober
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  kamer 113 stadhuis

Commissievergadering

 • Tweede Bestuursrapportage 2015
 • Structuurvisie en bestemmingsplan Hart van Zuid
 • Startnotitie bestemmingsplan Kralingse Zoom
   

Let op: deze vergadering is niet live te volgen via internet. Wel is de vergadering enkele uren na afloop terug te luisteren via http://rotterdam.raadsinformatie.nl


Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 14 oktober
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Tweede Bestuursrapportage 2015
 • Verborgen vrouwen
 • Herziening bijzondere bijstand
 • Monitor Werk en Inkomen 2e tertaal
   

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 14 oktober
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Tweede Bestuursrapportage 2015 met tussenrapportage voortgang decentralisaties Jeugdhulp, Zorg en Welzijn
 • Viermaandsrapportage BOOR

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 14 oktober
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Presentatie Worldexpo 2025
 • Tweede Bestuursrapportage 2015

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 15 oktober
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Regeling van werkzaamheden van 7 mei 2015 van mevr. Knieriem over fraude inkomensgegevens woninghuur voor kweken hennep
 • Tweede Bestuursrapportage 2015
 • Wensen en bedenkingen principebesluit verzelfstandiging sportvoorzieningen
 • Programma aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
   

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 15 oktober
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Tweede Bestuursrapportage 2015
 • Opzet evaluatie bestuursmodel
 • Herverdeling budgetten 2015 en volgende jaren bewonersinitiatieven gebiedscommissies/budget gebiedscommissies

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.