Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 23 en 24 september 2015

Vanwege de verbouwing van de raadzaal tot eind oktober is deze zaal niet beschikbaar als vergaderlocatie. De raadscommissies vergaderen zo veel mogelijk in zaal 7 van het stadhuis. Bij gelijktijdige vergaderingen wordt gebruik gemaakt van alternatieve locaties. Dit staat bij de betreffende vergaderingen duidelijk aangegeven op de agenda en in het commissiebericht. Vanuit deze locaties is helaas geen live uitzending mogelijk. Wel zal na de vergadering een geluidsbestand van de vergadering beschikbaar worden gesteld.
 


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte

Datum:  woensdag 23 september
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Beantwoording vragen SP over plan ‘Van en voor de Wielewaalers’
 • Bestemmingsplan Alexanderknoop
 • Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Grondbank Rotterdam Zoetermeer Gouda (RZG) Zuidplas
 • RDM terrein welstandsparagraaf
   

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 23 september
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  Vergaderzaal gebiedskantoor IJsselmonde (zaal 0.24) – Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam

Commissievergadering

 • Jaarverslag Veilig Thuis

Let op: deze vergadering is niet live te volgen via internet. Wel is de vergadering enkele uren na afloop terug te luisteren via http://rotterdam.raadsinformatie.nl


Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 23 september
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Burgerinitiatief Vier wegdraaibare voebalgoals
 • Gewijzigd raadsvoorstel Uitgangspuntennota voor het Rotterdams Cultuurplan 2017-2012 Reikwijdte & armslag
 • Wensen en bedenkingenprocedure over het principebesluit verzelfstandiging sportvoorzieningen

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 23 september
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoening motie-Bonte/Ton ‘Regelluwe winkelstraten’
 • Afdoening motie-Yazir ‘Toekomstagenda voor het MKB in Rotterdam’
 • Aanpak en versterken winkelgebieden
 • Ontheffingen en afbakening uitbreiding milieuzone en afdoening zeven moties over milieuzone

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 24 september
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Aanpak ondermijnende criminaliteit
 • Regeling van werkzaamheden van mevr. Knieriem over fraude inkomensgegevens woninghuur voor kweken hennep
 • Beantwoording schriftelijke vragen van de heren De Kleijn en Verheij over hogere kosten reorganisatie en Na-ijl effecten en 27 miljoen voorinvestering reorganisatie
 • Afdoeningsvoorstel moties inzake de krimp, visiedocument ‘Rotterdam, moderne en eigentijdse werkgever’ en reorganisatie als risicovol project
   

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.