Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 2 en 3 september 2015

Vanwege de verbouwing van de raadzaal tot eind oktober is deze zaal niet beschikbaar als vergaderlocatie. De raadscommissies vergaderen zo veel mogelijk in zaal 7 van het stadhuis. Bij gelijktijdige vergaderingen wordt gebruik gemaakt van alternatieve locaties. Dit staat bij de betreffende vergaderingen duidelijk aangegeven op de agenda en in het commissiebericht. Vanuit deze locaties is helaas geen live uitzending mogelijk. Wel zal na de vergadering een geluidsbestand van de vergadering beschikbaar worden gesteld.


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 2 september
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  Vergaderzaal gebiedskantoor IJsselmonde (zaal 0.24) – Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Ecopassages Hofwijk
 • Kredietaanvraag verkrijging vastgoedobjecten (33 objecten) van de WOM Vastgoed BV
 • Programma Zelfbouw 2015-2018
 • Stand van zaken realisatie RIF 010 Steigersgracht

Let op: deze vergadering is niet live te volgen via internet. Wel is de vergadering enkele uren na afloop terug te luisteren via http://rotterdam.raadsinformatie.nl


Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 2 september
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang schulddienstverlening
 • Preventie Huisuitzettingen
 • Afdoening motie-Strörmann e.a. Gebiedsgericht werken Werk en Inkomen

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 2 september
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Zienswijzeprocedure inzake de begroting gemeenschappelijke regeling Jeugdhulp Rijnmond 2016
 • Uitgangspuntennota Cultuurplan 2017-2010
 • Evaluatie Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC)

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 2 september
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Uitgangspunten inpassingsovereenkomst A13/A16
 • Zienswijzen concept railconcessie Hoekse Lijn 2015-2017 en programma van eisen concessie Rail Rotterdam 2016-2026
  onder voorbehoud van besluit tot agendering in voorafgaande procedurevergadering

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 3 september
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Afdoeningsvoorstel motie-Bonte e.a. Experiment gereguleerde wietteelt
 • Evaluatie gang van zaken na explosie Moddermanstraat
 • Evaluatie vuurwerkbeleid
 • Haalbaarheidsonderzoeken naar de verzelfstandiging van gemeentelijke onderdelen

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 3 september
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Rapport Rekenkamer ' Inspraak zonder uitspraak '
 • Verbetervoorstellen ten aanzien van het bestuursmodel/gebiedscommissies en Evaluatie bestuursmodel

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.