Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 30 juni t/m 2 juli

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  dinsdag 30 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Grondexploitatie Heijplaat Het Nieuwe Dorp (mogelijk deels besloten)
 • Verklaring van geen bedenkingen project Tramkeerlus eerste fase Burgemeester Oudlaan
 • Kredietaanvraag aankoop erfpachtrechten Van Graftstraat

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 1 juli
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Eerste Bestuursrapportage 2015
 • Kaderbrief 2015
 • Monitor Werk en inkomen 1e tertaal 2015
 • Afdoening motie-Hoogveld ‘Rotterdam schrijft niemand af’ en motie-Bokhove e.a. ‘Zitting nemen in de cliëntenraad telt als tegenprestatie’
 • Nieuwe regeling jeugd en AOW-tegoed
 • Afdoening motie-De Kleijn e.a. 'Aanbieden gemeentelijke informatie via migrantenzenders'

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 1 juli
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Eerste Bestuursrapportage 2015
 • Monitor Grote Projecten
 • Nota ‘Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte’
 • Kaderbrief 2015

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 1 juli
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Locatie Melanchtoncollege naar aanleiding van de Regeling van werkzaamheden Melanchtoncollege
 • Nieuw beleid vrijstellingen Leerplichtwet 1969 en thuisonderwijs
 • Eerste Bestuursrapportage 2015 en Voortgangsbrief Drie decentralisaties (3D)
 • Kaderbrief 2015

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 1 juli
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Inpassing Blankenburgverbinding

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 2 juli
Aanvangstijd: 13.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Eerste Bestuursrapportage 2015
  behandeling portefeuilles wethouders Visser en burgemeester Aboutaleb. De portefeuilles van wethouders Langenberg en Eerdmans zijn op donderdag 25 juni behandeld
 • Kaderbrief 2015
  behandeling portefeuilles wethouders Visser en burgemeester Aboutaleb. De portefeuilles van wethouders Langenberg en Eerdmans zijn op donderdag 25 juni behandeld
 • Expertmeeting ‘Discriminatie en etnisch profileren door de politie?’
  vervolg van de op 9 april jl. gehouden expertmeeting
 • Afdoeningsvoorstel motie-Bonte e.a. ‘Experiment met gereguleerde wietteelt’
 • Programma Rotterdamse aanpak radicalisering 2015-2018
 • Jaarverslag 2014 Algemene Bezwaarschriftencommissie

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 2 juli
Aanvangstijd: ca. 20.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Kennismaking met nieuwe accountant
 • Nieuwe Verordening Commissie Onderzoek Rekening (concept)

NB Reguliere commissievergaderingen van de COR worden niet uitgezonden.


Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.