Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 23 t/m 25 juni

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  dinsdag 23 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Provenierswijk-Bentincklaan
 • Bestemmingsplan Sportcampus Rotterdam
 • Meerjaren Perspectief Rotterdamse Grondexploitaties en Vastgoed 2015
  mogelijk deels besloten

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 24 juni
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering


Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 24 juni
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Stand van zaken afvalbeleidsnota en afvalscheiding

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 24 juni
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • BOOR Jaarverslag 2014 en Driemaandsrapportage BOOR
 • Sluitingsbeleid kleine scholen
 • Aanpassing werkwijze toezichtkader BOOR

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 24 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2015-2018
 • Eerste Bestuursrapportage 2015 en Monitor Grote Projecten
 • Kaderbrief 2015

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 25 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Beleidskader dienstverlening
 • Eerste Bestuursrapportage 2015
  behandeling portefeuilles wethouders Langenberg en Eerdmans. De behandeling met wethouder Visser en burgemeester Aboutaleb volgt op 2 juli
 • Kaderbrief 2015
  behandeling portefeuilles wethouders Langenberg en Eerdmans. De behandeling met wethouder Visser en burgemeester Aboutaleb volgt op 2 juli
 • Democratische vernieuwing

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.