Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 10 en 11juni

Alle vakcommissies vergaderen komende week over de Jaarstukken 2014. Daarnaast worden per commissie nog aanvullende agendapunten besproken. Hieronder staan per commissie de belangrijkste agendapunten vermeld.

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 10 juni
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2014
 • Rapport Ombudsman ‘Het pad naar werk… niet geplaveid, wel schoon geveegd!’

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 10 juni
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2014
 • Wijziging gemeentelijke regelgeving inzake het financiële beheer, het financiële beleid en de financiële organisatie (Verordening financiën Rotterdam 2013)
 • Meerjaren Perspectief Rotterdamse Grondexploitaties en Vastgoed 2015
  mogelijk deels besloten

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 10 juni
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2014
 • Uitgangspuntennota Cultuurplan 2017-2020 ‘reikwijdte en armslag’

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 10 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Rapport Rekenkamer Rotterdam ‘Parkeren Herwaarderen’
 • Jaarstukken 2014

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 11 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2014
 • Omissieregeling 2015

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 11 juni
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2014

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.