Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 1 t/m 4 juni

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  maandag 1 juni
Aanvangstijd:  ca. 16.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Hoorzitting
De commissie houdt een openbare hoorzitting met wethouder Langenberg over de Jaarrekening 2014, het rapport van bevindingen van de accountant en over de voortgang van de gemeentelijke organisatie.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  dinsdag 2 juni
Aanvangstijd:  ca. 11.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Hoorzitting
De commissie houdt een openbare hoorzitting met wethouder Visser over de Jaarrekening 2014 en het rapport van bevindingen van de accountant.

Beide hoorzittingen worden live uitgezonden via http://rotterdam.raadsinformatie.nl

Resterende traject van behandeling van de Jaarrekening 2014:

woensdag 10 en donderdag 11 juni
hele dag: behandeling Jaarrekening 2014 in de vakcommissies
(tijdstippen per commissie vindt u in het commissiebericht van volgende week)

donderdag 18 juni
vanaf 10.00 uur: raadsdebat over de Jaarrekening 2014


Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 3 juni
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Datum:  woensdag 3 juni
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Wijziging Verordening maatschappelijk ondersteuning Rotterdam 2015 en Brede Raad Rotterdam
   

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 3 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel inzake Rotterdamse mobiliteitsagenda 2015-2018 en afdoeningsvoorstel motie-Bonte e.a. 'Groen Licht voor fiets en tram'
 • Consultatie Programma Duurzaam 2015-2018
 • Zienswijze Begroting DCMR 2016
  onder voorbehoud tot besluit van agendering in de voorafgaande procedurevergadering
   

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 4 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Horecagebiedsplan centrum
 • Nota prostitutie en seksbranche 2015
 • Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012
 • Jaarverslag gemeentelijke ombudsman 2014 en herbenoembaarheid ombudsman
 • Jaarverslag 2014 Algemene Bezwaarschriftencommissie
 • Wijziging gemeentelijke regelgeving rond financieel beheer en beleid

De aanvangstijd en de agendavolgorde van deze vergadering zijn gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke bericht van 28 mei jl. Door de vaste eindtijd vanwege de voortgezette raadsvergadering vanaf 14.00 uur kunnen mogelijk niet alle agendapunten behandeld worden.


Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.