Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 29 april

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 29 april
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Integratienota

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 29 april
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Nieuw beleid vrijstellingen Leerplichtwet 1969 en thuisonderwijs
  • Uitwerking programma Langer Thuis inclusief de financiële paragraaf

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 29 april
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Begroting 2016 Metropoolregio
  • Vervoerplannen 2016
  • Jaarverslag Havenbedrijf 2014
  • Consultatiedocument Programma Duurzaam 2015-2018

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.