Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 22 en 23 april

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 22 april
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Koers Rotterdams Armoedebeleid
 • Afspraken Werk en Inkomen met wijkteams en vraagwijzers
 • Actieprogramma Veilig Thuis 2015-2018 en initiatiefnotitie ‘Iedere vrouw in Rotterdam leeft in vrijheid’

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 22 april
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Procedurevoorstel planning bespreking Collectiegebouw
 • Nota Dierenwelzijn
  voortzetting van de bespreking in de commissie van 15 april jl.
 • Bochtafsnijding Delftse Schie
 • Vervolg vvgb-procedure Tramkeerlus Burgemeester Oudlaan
 • Herstructurering Oudeland/Hoogvliet
 • Stand van zaken Funderingsonderzoek

   


Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 22 april
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Uitvoeringsprogramma Sport
 • Zwembeleid
 • Stand van Zaken Rotterdam Creative commission

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum:  donderdag 23 april
Aanvangstijd:  ca.18.15 uur (in de pauze van de raadsvergadering)
Locatie:  kamer 105 stadhuis
 
Commissievergadering

 

 • Stand van zaken jaarrekeningcontrole 2014, opleverdatum van de controleverklaring en het rapport van bevindingen van de accountant

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.