Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 15 en 16 april

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 15 april
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Rotterdams actieplan tegen Jeugdwerkloosheid
 • Actieplan Sociale Zekerheid van de ID-belangenvereniging

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 15 april
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Provenierswijk-Bentincklaan
 • Ontwerp-Programmabegroting 2016 en ontwerp-Meerjarenbegroting 2017-2019 van de Grondbank RGZ Zuidplas
 • Rapport Rekenkamer Rotterdam ‘Gemodder in de polder’; onderzoek naar gebiedsontwikkeling Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder;
  vervolg van de bespreking op 4 februari jl.
 • Nota Dierenwelzijn
   

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 15 april
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Poppodium
 • rapport Collectiebeheer Wereldmuseum
  mevrouw Luiten van adviesbureau Wilson & Luiten geeft een eerste toelichting op het rapport, het politieke debat in de commissie volgt op een later moment

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 15 april
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Economische Verkenningen Rotterdam 2015
 • Afdoening motie-Goncalves e.a. ‘Financiële steun voor het MKB’
 • Notitie van de fracties VVD en CDA over A16 corridor en University Business District
 • Reparatiebesluit Havenbestemmingsplannen
   

Themacommissie Nationaal Programma Rotterdam Zuid
(gezamenlijke vergadering van alle raadscommissies)
Datum:  donderdag 16 april
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage 2014, Uitvoeringsplan 2015-2018 Nationaal Programma Rotterdam Zuid en Inzet en resultaten aanpak ondermijnende criminaliteit Rotterdam-Zuid

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 16 april
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Brief kaders prostitutiebeleid
 • Actieplan Woonoverlast 2015-2019
 • Omissieregeling 2015
   

Commissie Gebieden
Datum:  donderdag 16 april
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis
 
Commissievergadering

 • Aangepaste versie Beleidsregels bewonersinitiatieven en nadere regels bewonersinitiatieven
 • Opbrengst kennismakingsbijeenkomsten tussen gebiedscommissies en gemeenteraad op 5 februari, 5 en 19 maart 2015

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.