Direct naar de content

Commissiebericht

Update commissievergadering ZOCS 25 maart

Hierbij ontvangt u een update op de agenda van de commissievergadering van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS). Vanwege nog nader te verkrijgen informatie is het eerder gecommuniceerde agendapunt 'Kadernotitie Nieuw Rotterdams welzijn' van de agenda gehaald. In plaats daarvan zijn de hieronder vermelde punten geagendeerd.

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 25 maart 2015
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Aanpak pesten op scholen n.a.v. Leeronderzoek Incident Thorbeckeschool
  • Rapport Turkse internaten

Voor informatie over alle commissievergaderingen op 25 en 26 maart kunt u het op donderdag 19 maart verzonden commissiebericht op de persberichtensite raadplegen. Hierin is inmiddels ook de informatie over de Commissie ZOCS bijgewerkt.


Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. 

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.