Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 4 en 5 maart

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 4 maart
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Afbouw subsidie en warme overdracht Cleo-Patria
 • Eindevaluatie dienstverlening Werk en Inkomen
 • Monitor Werk en Inkomen 3e tertaal

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 4 maart
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Noordelijk Niertje (oost)
 • RIGO-onderzoek ‘Inzoomen op betaalbaarheid – woonlasten in de regio Rotterdam’
 • Voorstel ter afdoening van de motie-Harreman e.a. ‘De Hoop’ en stand van zaken motie-Verheij e.a. ‘Bestemmingsplan Spaanse Polder’
 • Presentatie nota Dierenwelzijn

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 4 maart
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Passend onderwijs
 • Sluitingsbeleid stichting BOOR met betrekking tot kleine scholen
 • Rotterdams Onderwijsbeleid Leren Loont 2015-2018 (tweede termijn)

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 4 maart
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Hoofdlijnenbesluit inzake participatie in het Icos Cleantech
  Investeringsfonds III
 • Werkplan DCMR Milieudienst Rijnmond 2015 en afdoeningsvoorstel motie-Bonte e.a. ‘Betere handhaving zware industrie’
 • Voortgangsrapportages Odfjell
 • Rotterdamse Mobiliteitsagenda

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 5 maart
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Normalisatie Feyenoord
 • 1-procent regeling en afdoeningsvoorstel motie-Heijmen e.a. over ‘100% transparantie’
 • Beantwoording schriftelijke vragen Heijmen inzake ‘Burgerservicenummer gevraagd bij parkeren bezoekers’
 • Afdoeningsvoorstel motie-El Ouali en Peksert over ‘Sterker door strijd’

   


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.