Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 28 april

De commissievergaderingen vinden voornamelijk digitaal plaats en zijn online live te volgen via raadsinformatiesysteem. De vergaderingen die op het stadhuis plaatsvinden zijn in verband met de coronamaatregelen niet publiek toegankelijk.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 28 april
Aanvangstijd: 12.00 uur
Locatie: raadzaal

Commissievergadering

  • Verkoop recreatieoord Hoek van Holland (voortzetting vergadering van 14 april)

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 28 april
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

  • Herstelaanpak vitale winkelgebieden

De volledige agenda en de vergaderstukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.