Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 20, 21 en 22 april

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats en zijn online live te volgen via raadsinformatiesysteem.

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: dinsdag 20 april
Aanvangstijd: 19.30 uur

Technische sessie 

 • Uitnodigen en begrenzen, op straat, in de klas en on-line

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 21 april
Aanvangstijd: 09.00 uur

Commissievergadering 

 • Opbrengst verkenning stadsmuseale functie
 • Raadsvoorstel Sportnota 2021+
 • Raadsvoorstel Bid Grand Départ 2024 of 2025
 • Doorontwikkeling dak-en thuislozenopvang
 • Voortgangsrapportage Informele zorg

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 21 april
Aanvangstijd: 09.30 uur

Commissievergadering

 • Programma van Eisen Hofplein
 • Bestemmingsplan Driemanssteeweg
 • Bestemmingsplan De Prinsenmolen
 • Verklaring van geen bedenkingen woontoren Downtown
 • Investeringskrediet verwerven vastgoed ten behoeve vam herontwikkeling Locatie Odeon

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 21 april
Aanvangstijd: 15.00 uur

Commissievergadering

 • Evaluatie Social Return-beleid
 • EU-arbeidsmigranten

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 21 april
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • MIRT Verkenning Oeververbindingen, kansrijke oplossingen
 • Informatiesessie over het Eurovisie Songfestival 2021

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 22 april
Aanvangstijd: 14.00 uur

Commissievergadering

 • Tussenbalans programma veilig 2018 – 2023

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 22 april
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • Jaarverslag Ombudsman
 • Intrekken verordening klachtbehandeling

De volledige agenda en de vergaderstukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda.