Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 14 en 15 april

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 14 april
Aanvangstijd: 09.00 uur

Technische sessie (09.00 uur)

 • Grand Départ

Commissievergadering (10.00 uur)

 • Jeugdzorg
 • Voortgangsrapportage Jeugdzorg, incl. Monitor Forensische tafel
 • Afdoeningsvoorstel Motie Hoogwerf Inspelen op Piektijden
 • Collegereactie Initiatievoorstel over Jeugdhulp, zorg om de jeugd
 • Raadsvoorstel Vastlegging Regiovisie Jeugdhulp Rijnmond
 • Voortgangsrapportage Stevige Start

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 14 april
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal

Commissievergadering

 • Verkoop recreatieoord Hoek van Holland

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 14 april
Aanvangstijd: 15.00 uur

Commissievergadering

 • Voortgang schulden- en armoedeaanpak en initiatiefnotitie Yildirim over experiment schulden-opkoopfonds

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 14 april
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • Presentatie studenten HMC over Duurzaamheid
 • Technische sessie over MIRT-verkenning Oeververbindingen, kansrijke oplossingen

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 15 april
Aanvangstijd: 14.00 uur

Commissievergadering

 • Voortgang aanpak High Impact Crime (HIC)

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 15 april
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • Visie op cultuur op Zuid
 • Beantwoording vragen Jonker over Gebiedsontwikkeling aan de Maas
 • Informatiesessie Kapitaalstorting Stedin

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.