Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 30 maart, 31 maart en 1 april

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Technische sessie Verkoop Recreatieoord Hoek van Holland
Datum: dinsdag 30 maart
Aanvangstijd: 19:30

Agendapunt

 • Voorgenomen verkoop recreatieoord Hoek van Holland

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 31 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur

Commissievergadering

 • Rotta Nova: coördinatieregeling en actualisatie grondexploitatie
 • Visie Openbare Ruimte 2020-2030

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 31 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur

Commissievergadering

 • Afdoeningsvoorstel motie Engberts over zeker zijn van aandacht voor sociaaleconomisch kwetsbare mensen
 • Voortgang Rotterdams Onderwijsbeleid; Thuiszitters en Passend onderwijs en evaluatie Leerrechtpilots

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 31 maart
Aanvangstijd: 15.00 uur

Technische sessie

 • Werkwijze onderzoeken in kader van Participatiewet

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 31 maart
Aanvangstijd: 17.00 uur

Commissievergadering

 • Herstelplan Rotterdamse Horeca (Initiatiefvoorstel van VVD, D66, Leefbaar Rotterdam en Ondersteuningsplan Rotterdamse Horeca)
 • Eurovisie Songfestival 2021

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 1 april
Aanvangstijd: 14.00 uur

Commissievergadering

 • Inzet politiehonden
 • Inzet online lokmiddelen tegen mensenhandel

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 1 april
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • Beleidskader Coronasteun 2021
 • Voorlopig rekeningresultaat 2020 en financiële ontwikkelingen Corona
 • Menselijke maat
 • Voortgang Hoekse Lijn/Metro aan zee

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.