Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 24 en 25 maart

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 24 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur

Commissievergadering

 • Technische sessie Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Voortgangsrapportage NPRZ-Wonen 2020

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 24 maart
Aanvangstijd: 15.00 uur

Commissievergadering

 • Monitor Werk en Inkomen 3e tertaal 2020

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 24 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • Technische sessie over Verkeerscirculatieplan;
 • Technische sessie over Concept programma van eisen herinrichting Hofplein

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 25 maart
Aanvangstijd: 14.00 uur

Commissievergadering

 • Technische sessie ‘politie en samenleving’
 • Uitkomsten onderzoek naar uitlatingen in appgroep politie
 • Diversiteit, politiebejegening en aanpak ongewenst gedrag politie

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 25 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • Beantwoording schriftelijke vragen Jami over afhandeling WOB-verzoeken
 • Opbrengst gesprek met de stad over de Omgevingsvisie
 • Voorlopig rekeningresultaat 2020 en financiële ontwikkelingen corona
 • Menselijke Maat

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.