Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 9, 10 en 11 maart

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Wilt u inspreken bij een van de raadscommissies? Neem dan contact op met de commissiesecretaris van de betreffende commissie.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 9 maart
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • 4e Voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2020
 • 2e boardletter accountant (update bevindingen controle 2020)
 • Voortgang aanbevelingen accountant en COR
 • Update toets Feyenoord-City

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 10 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Wijziging hoofdmaatregel bestrijding blauwalgbloei Kralingse Plas
 • Bestemmingsplan Ceintuurbaan 133
 • Bestemmingsplan Cool
 • Bestemmingsplan Tarwewijk
 • Beantwoording schriftelijke vragen Jonker over openbaarmaking prestatiebiedingen Vestia

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 10 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel Rapport Rekenkamer Gefundeerd Bouwen, inclusief RvW over 2,4 miljoen belastinggeld verdwenen bij verbouwing Avicenna
 • Evaluatie Zomercampus

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 10 maart
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Inspreker over neurodiversiteit in relatie tot de Participatiewet
 • Raadsvoorstel Wijziging Participatie verordening Rotterdam 2015
 • Hotspot Hutspot en Rotterdam Zuid

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 10 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Openbaar Vervoer en Corona;
 • Beantwoording vragen over Metroritten mogelijk gemaakt door reclames.

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 11 maart
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Rapportages Veiligheidsregio over coronabestrijding 12 maart 2020 tot 1 december 2020
 • Beleid rond cameratoezicht

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.