Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 3 en 4 maart

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Wilt u inspreken bij een van de raadscommissies? Neem dan contact op met de commissiesecretaris van de betreffende commissie.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 3 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Onteigening ten behoeve van uitvoering bestemmingsplan Hillesluis; onteigeningsplan Groningerstraat
 • Bestemmingsplan Rotterdam Central District
 • Actieplan coöperatieve woonvormen en 5x coöperatieve verkoop
 • ‘010 Exclusief

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 3 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Concept Sportnota 2021+

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 3 maart
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Rapport gemeentelijke Kinderombudsman Wie, wat, waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede
 • Resultaten opsporen buitenlandsvermogen volgens IBF-methode
 • Inlichtingenbureaus are watching you
 • Hotspot Hutspot en Rotterdam Zuid

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 3 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Technische sessie over Openbaar Vervoer en corona
 • Verkeersveiligheid en “Verkeersaso’s”

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 4 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Beantwoording schriftelijke vragen mevrouw Roest ‘Respecteer flexwerker in de teststraat’
 • Rapport Ombudsman over adresonderzoeken
 • Opdracht en instellingsbesluit adviescommissie besteding ENECO-middelen
 • Beheerverslag deelnemingen 2018/2019

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.