Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 16 en 17 februari

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Wilt u inspreken bij een van de raadscommissies? Neem dan contact op met de commissiesecretaris van de betreffende commissie.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: dinsdag 16 februari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Expertmeeting

  • Initiatiefvoorstel Huurkoop 3.0

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 17 februari
Aanvangstijd: 09.30 uur
Locatie: digitaal

Technische sessies

  • 09.30 – 11.30 uur – Sportnota 2021+
  • 11.30 – 13.30 uur – Verdieping in het bestuursrechtelijk en strafrechtelijk kader bij Huisverbod

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 17 februari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Technische sessie

  • Verkeersaso’s (verkeershandhaving)

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.