Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 10 en 11 februari

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Wilt u inspreken bij een van de raadscommissies? Neem dan contact op met de commissiesecretaris van de betreffende commissie.

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 10 februari
Aanvangstijd: 9.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Raadsvoorstel Rekenkamer Rapport Gefundeerd bouwen. Onderzoek naar nieuwbouw en renovatie scholen
  • Onderwijshuisvesting, inclusief Gymzalen
  • Raadsvoorstel Beschikbaar stellen van extra rijksmiddelen voor Cultuur

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 10 februari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Parkhaven

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 10 februari
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Rotterdamse herstelaanpak jongeren en aanpak jeugdwerkgelegenheid

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 10 februari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Toerismebeleid en Stadscultuur;
  • Kansen voor Hoek van Holland (Toeristisch-recreatief ontwikkelingsperspectief)

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 11 februari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Aanpak corruptie in de haven

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 11 februari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Technische sessie

  • Privacybescherming en Informatiebeveiliging

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.