Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 2, 3 en 4 februari

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Wilt u inspreken bij een van de raadscommissies? Neem dan contact op met de commissiesecretaris van de betreffende commissie.

Hoorzittingen bestemmingsplannen Rotterdam Centraal District
Datum: dinsdag 2 februari
Aanvangstijd: 16.00 uur
Locatie: raadzaal

Commissievergadering

 • Hoorzitting mondelinge toelichting zienswijzen bestemmingsplannen Rotterdam Centraal District

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 3 februari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Brief over huisvestingsproblematiek Rotterdamse huisartsen
 • Herindeling Kanaalweg; uitplaatsingsplan vv Steeds Hooger
 • Regeling van werkzaamheden ‘010 exclusief?!

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 3 februari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Ontwikkeling Codrico-terrein en Maritiem Centrum

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 3 februari
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Rapport Ombudsman over Wie, wat waar? Onder de loep: gemeentelijke regelingen voor kinderen in armoede
 • Armoede index
 • Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Rotterdam ter vaststelling
 • Verordeningen AOW- en Jeugdtegoed 2021 en 2020 tweede wijziging ter vaststelling

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 3 februari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Evaluatie horecabeleid

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 4 februari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Aangepast initiatiefvoorstel Karremans ‘Integrale aanpak bezorgaso’s’
 • Beleidsplan bestuurlijke integriteit 2021-2025
 • Financiering gezamenlijke brandweer

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 4 februari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal

Commissievergadering

 • Beleidsplan ambtelijke integriteit
 • Verordening noodsteun corona dierentuinen en dierenparken
 • Warmtebedrijf

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.