Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 26 en 27 januari

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 26 januari
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • 3e voortgangsrapportage jaarrekeningproces
  • Voortgang beter/moderner jaarrekeningproces
  • Startnotitie controle 2021

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport & Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 27 januari
Aanvangstijd: 09.00 uur
Locatie: digitaal

Inspreekmoment

  • Insprekers Huisvestingsproblematiek Rotterdamse huisartsen
  • Insprekers Herindeling Kanaalweg

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 27 januari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Technische sessies

  • Evaluatie horecabeleid
  • Verkeersaso’s