Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 20 en 21 januari

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Wilt u inspreken bij een van de raadscommissies? Neem dan contact op met de commissiesecretaris van de betreffende commissie.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 20 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Aanwijzing-Vestiging gronden Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
  Eilandenbuurt – Wieringerstraat en Walchersestraat (Carnisse)
 • Stand van zaken Stikstofdossier
 • Beantwoording schriftelijke vragen SP over Start verkoop Nieuw Kralingen
 • Beantwoording schriftelijke vragen SP e.a. over Laag aantal bouw sociale woningen

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 20 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Jaarplan 2021 uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder en Wijzer en voortgang uitvoering programma
 • Uitkomsten onderzoek Tel je zegeningen
 • Voortgangsrapportage aanpak lerarentekort

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 20 januari
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • 3e Voortgangsrapportage Relax, dit is Rotterdam en vervolgonderzoek slavernij Rotterdam

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 20 januari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Parkeerbeleid, stand van zaken
 • Nota beleid en vergunningen deelauto’s
 • Afdoeningsvoorstel motie-Tak e.a. over “Laat Zuid ook mee – delen”

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 21 januari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Voortgang aanpak steekincidenten
 • Opzet vervolgonderzoek ‘Beelden in de samenleving over de politie’

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 21 januari (VERVALLEN)
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Warmtebedrijf

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.