Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 13 en 14 januari

De commissievergaderingen vinden digitaal plaats. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Wilt u inspreken bij een van de raadscommissies? Neem dan contact op met de commissiesecretaris van de betreffende commissie.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 13 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Gemeentelijk Rioleringsplan 2021 – 2025
  • Beantwoording vragen Kockelkoren over Piepschuim: hinderlijk zwerfafval
  • Procesbegeleiding woningen Tweebosbuurt

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 13 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Inkoopstrategie Zorg en Welzijn
  • Scenariokeuzes Huiselijk Geweld
  • Onderzoek naar huwelijksmigranten en verborgen vrouwen

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 13 januari
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Raadsinitiatief Wijkbasisbanen

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 13 januari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Bomenkap Schiebroekse Park en Rozenburg;
  • Stadslogistiek;
  • Antennebeleid

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 14 januari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Terugblik jaarwisseling 2020-2021
  • Ongeregeldheden in Lombardijen

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 14 januari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Afdoening motie Tak ‘zeker zijn van een baan-2 en W&I
  • Initiatiefvoorstel Zeegers/Achbar ‘Meedraaien aan de top’
  • Monitoring Grote Projecten/Coolsingel
  • Voortgang Hoekse Lijn/ Metro aan zee
  • Filantropie

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.