Direct naar de content

Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 4 en 5 februari

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 4 februari
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Verordeningen Participatiewet en afdoening motie-Strörmann e.a. ‘Blijvende specifieke aandacht voor arbeidsgehandicapten in uitvoering Participatiewet’
 • Huisvesting statushouders

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 4 februari
Aanvangstijd:  9.30 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Rapport Rekenkamer Rotterdam ‘Gemodder in de polder; onderzoek naar gebiedsontwikkeling Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder'

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum:  woensdag 4 februari
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Tussenevaluatie Lokaal Mediabeleid
 • Collegevisie Evenementenlocaties

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 4 februari
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Inspreker van bloemenkraam Syl’s Flowerpower over haar verzoek voor een vaste standplaats op haar werkdagen.
 • Afdoening motie-Bruijn e.a. ‘Actieprogramma MKB’
 • Insprekers gebiedstafels inzake participatieproces inpassing A13/A16
 • Voortgangsrapportages Odfjell

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 5 februari
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Stedelijk kader dienstverlening
 • Onderzoek onregelmatigheden aanbestedingen en verbetering
  inkoopproces
 • Voorstel tot afdoening van motie-Molenaar ‘Medewerkersgesprekken jaarlijks op 100%’ en motie-Van Elck en Wilson ‘Rotterdamse gesprekscyclus’
 • Burgerjury

   


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.