Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 8, 9 en 10 december

Wilt u inspreken bij een van de raadscommissies? Neem dan contact op met de commissiesecretaris van de betreffende commissie.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 8 december
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Rekenkamer Rapport ‘gefundeerd bouwen’ en Proces van Onderwijshuisvesting
 • Procedure bij fraudezaken

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 9 december
Aanvangstijd: 09.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Integraal Beleidsplan Zorg en Welzijn ‘Heel de stad’
 • Monitor Doelgroepenvervoer Trevvel

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 9 december
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal

Commissievergadering

 • Integrale aanpak Vogelbuurt – Fazantstraat: openen grondexploitatie en vestiging gronden Wet voorkeursrecht gemeenten
 • Omgevingsvergunning Coolsingel 75

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 9 december
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Voortgangsberichten armoede- en schuldenaanpak
 • Herzien initiatiefvoorstel Rotterdam 2050 op weg naar een duurzaam arbeidsmarktbeleid

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 9 december
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • ICOS Capital Fund ICF III
 • Stand van zaken RMA Experimenten

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 10 december
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Regeling van Werkzaamheden over verdeling politie-inzet over de stad
 • Maatregelen jaarwisseling 2020-2021
 • Evaluatie experiment vervroegde winkelsluitingstijden

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 10 december
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Integriteitskwestie Stadsbeheer
 • 10-maandsrapportage
 • Verordening Financiën Rotterdam 2021

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.