Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 2 en 3 december

Wilt u inspreken bij een van de raadscommissies? Neem dan contact op met de commissiesecretaris van de betreffende commissie.

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 2 december
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaalCo

Commissievergadering

 • Strategische verkenning verstedelijking
 • Toepassen maatregelen Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet)
 • Wijziging Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2019 ten behoeve van het omzetten van woonruimte voor kamerbewoning
 • Stand van zaken stikstofdossier

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 2 december
Aanvangstijd: 09.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Voortgang aanpak kwetsbare Rotterdammers
 • Regeling van Werkzaamheden ‘Hogeschool Rotterdam luidt noodklok over stageplekken’
 • Film en mediavisie

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 2 december
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Collegebrief over Nationaal Groeifonds en regionale samenwerking
 • Evenementenkalender 2021 en Eurovisiesongfestival 2021
 • Wijziging APV betreffende A+ evenementen (agendering onder voorbehoud)

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 3 december
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • 19e wijzigingen Algemene Plaatselijke Verordening
 • Gebruik cash geld in Rotterdam
 • Raadsvoorstel beleidskader openbare en geheime informatie

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 3 december
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Feyenoord City

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.