Direct naar de content

Commissiebericht

Commissies 17, 18 en 19 november

Wilt u inspreken bij een van de raadscommissies? Neem dan contact op met de commissiesecretaris van de betreffende commissie.

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 17 november
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Covid-19 special
 • 2e Voortgangsrapportage jaarrekeningproces
 • 1e boardletter accountant
 • Voortgang aanbevelingen accountant en COR

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 18 november
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Erfgoedverordening Rotterdam 2020
 • Initiatiefvoorstel Simons ‘Op naar een miljoen Rotterdamse bomen! Realistisch, haalbaar & betaalbaar’
 • Eerste ontwerp begrotingswijziging Recreatieschap Rottemeren
 • Uitvoeringsagenda 2020-2022 Rotterdams Weerwoord
 • Strategische Verkenning Verstedelijking

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 18 november
Aanvangstijd: 09.00 uur
Locatie: digitaal

Technische sessie (start 09.00 uur)

 • Proces rond advisering door RRKC

Commissievergadering (start 10.00 uur)

 • Consultatie concept Regiovisie
 • Zienswijzen Kadernota 2022 GRJR
 • Voortgangsbrief Wijkteams
 • Jaarverslag toezicht en handhaving kwaliteit Kinderopvang 2019

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 18 november
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Uitvoeringsprogramma fiets / fietsparkeren
 • Rotterdam Loopt 2025
 • Regeling van Werkzaamheden ‘’Verkeerswerkzaamheden: kunnen we het goed regelen?’’ – over afstemming en communicatie wegwerkzaamheden

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 19 november
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Gebeurtenissen Emmauscollege
 • Hernieuwde inzet mosquito’s bij overlastbestrijding

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 19 november
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Voortgangsrapportage renovatie museum Boijmans van Beuningen
 • Voortgangsrapportage Feyenoord City

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.