Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 4 en 5 november

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 4 november
Aanvangstijd: 9.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Renovatie Centrale Bibliotheek
 • Actieplan Goed Huren en Verhuren/APV jaarlijkse wijziging incl. verhuurdersvergunning
 • Openen grondexploitatie Rijnhaven
 • Beraadslaging over ‘Een kritisch advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed’

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 4 november
Aanvangstijd: 11.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Begroting 2021 en tweede herziening 2020 – Onderwijs en Cultuur
 • Rekenkamerrapport over Waarde van publieksbereik culturele instellingen
 • Initiatiefnotitie Verveen e.a. over ‘Ruimte voor Street Art’
 • Afdoeningsvoorstel motie Van Schaik ‘Behoud Rotterdams Politiemuseum’

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 4 november
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Initiatiefvoorstel ‘Programma van 010 – antiracisme eisen’
 • Initiatiefnotitie ‘Tegen discriminatie en voor gelijkwaardigheid’
 • Begroting 2021 en de Tweede herziening Begroting 2020, programmaonderdelen Integratie en Samenleven

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 4 november
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Initiatiefvoorstel ‘Modernisering openingstijden nachtwinkels’
 • Stand van zaken gebiedsaanpak aardgasvrij en Evaluatie Heindijk
 • Begroting 2021 en tweede herziening 2020 – Energietransitie gebouwde omgeving

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 5 november
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Hernieuwde inzet mosquito’s bij overlastbestrijding
 • Rapporten rekenkamer en ombudsman over ondersteuning burgerinitiatieven door de gemeente

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 5 november
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Toekomstscenario Warmtebedrijf

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.