Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 28 en 29 oktober

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 28 oktober
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Begroting 2021 en 2e herziening 2020

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 28 oktober
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Begroting 2021 en 2e herziening 2020
 • Cultuurcampus Rotterdam

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 28 oktober
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Begroting 2021 en 2e herziening 2020
 • Monitor Werk en Inkomen, 2e tertaal 2020
 • Jeugdwerkloosheid in Rotterdam tijden Corona

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 28 oktober
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Begroting 2021 en 2e herziening 2020

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 29 oktober
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Begroting 2021 en 2e herziening 2020
 • Viering jaarwisseling 2020-2021

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 29 oktober
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Begroting 2021 en 2e herziening 2020
 • Steun aan Ahoy
 • Kaders voor de aanwending van de verkoopopbrengst ENECO

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Let op: het inspreekmoment over de begroting heeft reeds plaatsgevonden op woensdag 14 oktober.

Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.