Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 14 oktober

De commissies vergaderen digitaal. Het publiek en de pers kunnen de vergaderingen live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 14 oktober
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Onderzoek ketenaanpak huiselijk geweld
  • Rapportage eerste kwartaal 2020 en vierde kwartaal 2019 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 14 oktober
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Afwegingskader Vervoerplannen MRDH

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.