Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 7 en 8 oktober

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 7 oktober
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Noodsteun Diergaarde Blijdorp
 • Welstandsparagraaf Nieuw Kralingen
 • Herziening grondexploitatie Stadshart
 • Uitvoeringskrediet Huis op Zuid
 • Nationaal Programma Rotterdam Zuid – Pijler wonen

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 7 oktober
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Raadsvoorstel over Stad in transitie cultuur in verandering. Cultuurplan 2021-2024
 • Cultuurcampus Rotterdam

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 7 oktober
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Rotterdamse Opgave Inburgering
 • Initiatiefvoorstel Rotterdam 2050 op weg naar een duurzaam arbeidsmarktbeleid

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 7 oktober
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Technische sessie: Afstemming is Key

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 8 oktober
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Rapportage 2019 aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie
 • Hernieuwde inzet mosquito’s bij overlastbestrijding

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.