Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 22, 23 en 24 september

Commissie tot Onderzoek van de Rekening

Datum: dinsdag 22 september

Aanvangstijd: 19.00 uur

Locatie: Suze Groenewegzaal (let op: persaccreditatie)

Commissievergadering

 • 1e voortgangsrapportage jaarrekeningproces 2020
 • Versnelling jaarrekeningproces
 • Invoering rechtmatigheidsverantwoording

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Datum: woensdag 23 september

Aanvangstijd: 09.00 uur

Locatie: Raadzaal (let op: persaccreditatie)

Commissievergadering

 • Ontwikkelingen in het kader van Rotterdam Ouder en Wijzer
 • Voortgang welzijnswerk
 • Notitie speeltuinen en Evaluatie subsidieregelingen speeltuinen

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte

Datum: woensdag 23 september

Aanvangstijd: 09.30 uur

Locatie: Suze Groenewegzaal (vh zaal 7) (let op: persaccreditatie)

Commissievergadering

 • Aanpassing Thuis in Rotterdam – Addendum Woonvisie 2030; herziening 2020

Commissie Werkgelegenheid, inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding

Datum: woensdag 23 september

Aanvangstijd: 15.00 uur

Locatie:  Raadzaal (let op: persaccreditatie)

Commissievergadering

 • Initiatiefvoorstel Werkbonus. Werken moet lonen
 • Initiatiefnotitie pilot Volwassenen-sportfonds 2019-2021

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit

Datum: woensdag 23 september

Aanvangstijd: 19.30 uur

Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Programma MKB010>>next
 • Regeling van werkzaamheden “Een ondernemersfonds voor gevallen ondernemers door de Coronacrisis”
 • Beleid inzake organiseren en acquisitie van beurzen en evenementen” (zoals Wapenbeurs)

Commissie Veiligheid en Bestuur

Datum: donderdag 24 september

Aanvangstijd: 14.00 uur

Locatie: Raadzaal (let op: persaccreditatie)

Commissievergadering

 • Gang van zaken rond racistische appconversatie politie
 • Rapportage 2019 Aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën

Datum: donderdag 24 september

Aanvangstijd: 19.30 uur

Locatie: Suze Groenewegzaal (vh. zaal 7) (let op: persaccreditatie)

Commissievergadering

 • Jaarverslag 2019 gemeentelijke ombudsman (gom)
 • Rekenkamerrapport “Aandeel zonder belang’
 • Stand van zaken Feyenoord City