Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 16 en 17 september

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 16 september
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Bestemmingsplan Hoek van Holland – Buitengebied; bestuurlijke lus
 • Herijking grondexploitatie sportcampus Noordoosthoek Stadionpark
 • Uitvoeringsagenda en Bestuursopdracht Vastgoed
 • Kwaliteitsbeleid Wonen en Herijking architectuurbeleid Rotterdam

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 16 september
Aanvangstijd: 9.00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Collegereactie op rapport ombudsman leerrechtpilot VO-Acato
 • Rapport Gemeentelijke Ombudsman over het onafhankelijk meldpunt Trevvel
 • Beraadslaging op verzoek van Leefbaar Rotterdam en SP over ‘Loonsverhoging Rotterdamse zorgmedewerkers’

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 16 september
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Energietransitiefonds
 • Uitvoeringsplan Energietransitie
 • Stofoverlast Hoek van Holland

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 17 september
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Rapportage 2019 aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 17 september
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal (persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Toelichting directeur Rekenkamer inzake brief Rekenkamer over Aandeel zonder belang, onderzoek naar financiële bijdrage gemeente in Feyenoord City
 • Voortgangsrapportage Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ)

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies ook digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Voor commissies die weer fysiek plaatsvinden is het ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.