Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 2 en 3 september

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 2 september
Aanvangstijd: 9.00 uur
Locatie: zaal 7 (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • 4e Voortgangsrapportage Gemeentelijk Rioleringsplan 4
 • Jaarverslag Rotterdam gaat voor Groen – Een groene sprint
 • Afdoeningsvoorstel motie Büyükçifci over ‘Snoeproutes’

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 2 september
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Regeling van werkzaamheden ‘Ambtenarenondersteuning + herbergopvang’
 • Regeling van werkzaamheden ‘IQ<85’
 • Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030 (IHP Sport)

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 2 september
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Initiatiefnota ‘Van nationaliteit onbekend naar staatloos’
 • Afdoeningsvoorstel motie over ‘armoedegelden naar armoede’ en toezegging over ‘plan van aanpak toegankelijker toekennen inkomensondersteuning’

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 2 september
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: raadzaal (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Zienswijze Regionale Energie Strategie (RES)
 • Windenergie
 • Zonnepark Rijnhaven
 • Inkoopstrategie aanbesteding laadpalen (onder voorbehoud)

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 3 september
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Evaluatie inzet Mobiele Camera Auto’s (MCA’s)
 • Stand van zaken aanpak straatintimidatie

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 3 september
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

 • Beantwoording schriftelijke vragen Van Schaik over ‘Plat op de Coolsingel’
 • Omgevingswet (nota Veranderstad en aanpak participatie)

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies ook digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Voor commissies die weer fysiek plaatsvinden is het ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.

Persaccreditatie
Bij fysieke vergaderingen is een maximum aantal plaatsen beschikbaar voor de pers op de publieke tribune (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas niet toegankelijk. Het is daarom dus niet mogelijk om met een camera in te prikken op het geluid van de raadzaal. Het is tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan.

Let op: om toegelaten te worden tot de publieke tribune moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Bor (06 – 14 64 31 29) door een bericht te sturen met de volgende informatie: naam, mediaorganisatie en vergadering.

Na bevestiging van uw aanmelding kunt u via de ingang in de stadhuistuin de publieke tribune in de raadzaal betreden. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. Ook op de publieke tribune dient u altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden.