Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 8, 9, 10 juli

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 8 juli
Aanvangstijd: 9.00 uur

Commissievergadering

 • Voorbereidingsbesluit Middelland, Het Nieuwe Westen, Kralingen West en Kralingen Oost
 • Verordening Architect aan zet
 • Voorjaarsbrief 2020

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 8 juli
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Voorjaarsbrief en eerste herziening 2020
 • Resultaten onderzoek ketenaanpak Huiselijk Geweld
 • Monitor doelgroepenvervoer mei 2020

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 8 juli
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Voorjaarsbrief 2020 / 1e Bestuursrapportage (1e Herziening) 2020
  • Monitor W&I 1e tertaal 2020;
  • Herijkte Strategiebrief W&I;
  • Hoge uitstroom Jongerenloket en
  • Experiment opsporen buitenlands vermogen volgens IBF-methode

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 8 juli
Aanvangstijd: 19.30 uur

Commissievergadering

 • Voorjaarsbrief 2020
 • Zienswijze Porthos (voorontwerp inpassingsplan project Porthos Transport en Opslag van CO2)

Openbare verhoren Onderzoekscommissie Warmtebedrijf
Datum: donderdag 9 juli
Locatie: zaal 7 (let op: persaccreditatie!)

 • 10.15 – drs. Ing. P.C. (Paul) Greuter (Statutair directeur Warmtebedrijf 2006-2009)
 • 13.15 – N. (Nel) Griffioen – Smit (Beleidsadviseur deelnemingen 2006-2012)
 • 16.15 – M.G.J. (Mark) Harbers (Wethouder Economie, Haven en Milieu 2006-2009)

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 9 juli
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Voorjaarsbrief 2020 en eerste herziening begroting
 • Rapportage 2019 aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie
 • Beantwoording vragen Jami en Simons ‘College reist er lustig op los’

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 9 juli
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis (let op: persaccreditatie!)

Commissievergadering

 • Voorjaarsbrief, 1e herziening 2020 en rapport Van Dommelen
 • Raadsvoorstel over beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020
 • Raadsvoorstel over herijking investeringsfonds Rotterdam Oprichting van de Rotterdamse Investeringsmotor
 • Concept zienswijze Warmtewet 2.0
 • Warmtebedrijf – BNG-lening

Openbare verhoren Onderzoekscommissie Warmtebedrijf
Datum: vrijdag 10 juli
Locatie: zaal 7 (let op: persaccreditatie!)

 • 10.15 – H.J. (Rik) Grashoff (Wethouder Participatie, Cultuur en Milieu 2008-2010)
 • 13.15 – A.C. (Alexandra) van Huffelen (Wethouder o.a. Duurzaamheid 2010-2014)
 • 19.30 – C. (Carl) Berg (Directeur gemeente Rotterdam 2006-2017)

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies zoveel mogelijk digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Voor commissies die weer fysiek plaatsvinden is het ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.

Persaccreditatie
Bij fysieke vergaderingen is een maximum aantal plaatsen beschikbaar voor de pers op de publieke tribune in de raadzaal (aanmelden verplicht!). De perstribune in de raadzaal is helaas niet toegankelijk. Het is daarom dus niet mogelijk om met een camera in te prikken op het geluid van de raadzaal. Het is tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan.

Let op: om toegelaten te worden tot de publieke tribune moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Bor (06 – 14 64 31 29) door een bericht te sturen met de volgende informatie: naam, mediaorganisatie en vergadering.

Na bevestiging van uw aanmelding kunt u via de ingang in de stadhuistuin de publieke tribune in de raadzaal of zaal 7 betreden. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. Ook op de publieke tribune en in zaal 7 dient u altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden.