Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 4 en 5 maart

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 4 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Actieplan coöperatieve woonvormen
 • Intensief beheer Carnisse: Casestudy en uitvoeringsaanpak (Ver)Huren in Carnisse
 • Anti-kraak onder de loep (naar aanleiding van Regeling van Werkzaamheden)
 • Beantwoording schriftelijke vragen Onveilige situaties bij het Wereldmuseum

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 4 maart
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Inspectierapport casusonderzoek Rotterdam na het overlijden van het meisje Diya in het Maasstad ziekenhuis

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 4 maart
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commisievergadering

 • Rekenkamerrapport over Social Return 'Een opdracht voor de stad'
 • Overname activiteiten en medewerkers OMR BV / MAGIS door Rotterdam inclusief
 • Wapperen met die handel

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 4 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Ruimte voor detailhandel, bedrijven en kantoren
 • Afdoening motie Freezones

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 5 maart
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Tweede tussenrapportage evaluatie bestuursmodel
 • Uitvoeringsprogramma 'Betrokken stad'

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 5 maart
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Feyenoord City
 • Beleidskader verbonden partijen/deelnemingen 2019-2022 en governance samenwerkingsrelaties inclusief fondsenstrategie

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.