Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 15 en 16 januari

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 15 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Vuistregels voor bouwen
 • Beantwoording schriftelijke vragen SP over wangedrag antikraakverhuurder Camelot

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 15 januari
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Advies subcommissie BOOR over raadsvoorstel 8-maandsrapportage 2019 en begroting / jaarplan 2020 BOOR
 • Raadsvoorstel ‘Een kind is geen kavel’ De praktijk van specialistische en forensische jeugdhulp in Rotterdam
 • Raadsvoorstel Rotterdams Preventieakkoord Gezond 010 

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 15 januari
Aanvangstijd: 16.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Afboeken verjaarde vorderingen Werk en Inkomen
 • Verplichte kwijtscheldingsregeling in bijstandsfraudegeval
 • Beleidswijziging brutering vorderingen bijstandsgerechtigden

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 15 januari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 •  Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 16 januari
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Verkoop aandelen ENECO
 • Initiatiefvoorstel Van der Velden over 'Carnivoor? Geef het door'
 • Warmtebedrijf (in beslotenheid)

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.