Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 2, 3, 4 en 5 december

Subcommissie Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
Datum: maandag 2 december
Aanvangstijd: 17.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Advisering over Tweede voortgangsrapportage 2019, Jaarplan 2020, Begroting 2020-2024, aanvullende lening financiering meerkosten nieuwbouw Wolfert PRO, wijziging statuten stichting BOOR en herziening toezichtkader gemeente Rotterdam en Stichting BOOR

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: dinsdag 3 december
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • 10 maandsbrief
 • 4e Voortgangsrapportage Feyenoord City
 • Warmtebedrijf

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 4 december
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Onteigening ten behoeve van de uitvoering van het bestemmingsplan Bloemhof, onteigeningsplan Dahliastraat 18a t/m 32, Jasmijnstraat 62a t/m 68b, Lange Hilleweg 15a t/m 27c
 • Grondexploitatie Urkersingel (Charlois)
 • Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2019
 • Startnotitie bestemmingsplan en notitie Reikwijdte en Detailniveau Merwe-Vierhavens

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 4 december
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Beantwoording schriftelijke vragen seksueel grensoverschrijdend gedrag op scholen en bespreking onderzoek Seks onder je 25e, VSO 2019
 • Raadsvoorstel 'Een kind is geen kavel' De praktijk van specialistische en forensische jeugdhulp in Rotterdam
 • Wethoudersbrief Grauss over voortgang zorgzaam 010 – stedelijke uitvoeringsagenda informele zorg en ondersteuning

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 4 december
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Initiatiefvoorstel Van der Velden over verbod op het verspreiden van confetti
 • Wijziging APV / Afvalstoffenheffing i.v.m. ballonnen, opt-in systeem en deelfietsen
 • Verkeersveiligheid, evaluatie, plan
 • Burgerinitiatief Claes de Vrieselaan

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 5 december
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Plan van aanpak bodycams gemeentehandhavers en politiemensen
 • Maatregelen jaarwisseling
 • Periodieke aanpassing APV

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.