Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 19, 20 en 21 november

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 19 november
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Boardletter accountant
 • Voortgangsrapportage jaarrekening 2019
 • Voortgang aanbevelingen accountant en COR

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 20 november
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Toekomst flatgebouwen Oost-Sidelinge
 • Financiële consequenties samenwerkingsovereenkomst en grondexploitatie Nieuw Kralingen en investeringskrediet gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen
 • Gebiedsvisie Schiebroek
 • Pilot Omgevingswet: besluit regelluw maken kleine bouwwerken in Ommoord, Nesselande, Zevenkamp en Hoogvliet

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 20 november
Aanvangstijd: 10.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Uitrol van 5G (gezondheid van burgers van Rotterdam)
 • Brief van advicatenkantoor El Hannouche en reactie wethouder over (h)echt verbonden
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag op scholen incl. Onderzoek Seks onder je 25e, VSO 2019
   

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 20 november
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Wijziging verordening AOW- en jeugdtegoed voor compensatie voor huishoudens met oudere kinderen (12-18 jaar)
 • Voortgang uitvoering Reset Rotterdam
 • Doorontwikkeling social return

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 20 november
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Havenvisie
 • Havenverordening Rotterdam 2020
 • Actieplan geluid

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 21 november
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Eerste tussenrapportage evaluatie bestuursmodel Rotterdam
 • Drugscriminaliteit, ondermijning en corruptie in de Rotterdamse haven
 • Raadsvoorstel presidium inzake aanbevelingen werkgroep openbaarheid en collegereactie

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 21 november
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • 1e voortgangsrapportage Boijmans van Beuningen
 • Warmtebedrijf
 • Initiatiefvoorstel Verkoelen over Rotterdamdag op 1 mei

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.