Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergadering 16 oktober

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit

Datum:   woensdag 16 oktober

Tijd:        19.30 uur

Plaats:   Stadhuis, raadzaal

Commissievergadering

Stand van zaken detailhandel

Gebiedsaanpak aardgasvrij Heindijk


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Ton van Bree, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl.