Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen woensdag 9 en donderdag 10 oktober

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte

 • Datum:                     woensdag 9 oktober
 • Aanvangstijdstip:      09.30 uur
 • Locatie:                     zaal 7, stadhuis

Commissievergadering 

 • Toekomst flatgebouwen Oost-Sidelinge
 • Geactualiseerde nota Dierenwelzijn 2019-2022
 • Kapitaalgoederennota
 • Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022 en toekomstperspectief Nieuwe Maas

———————————————————————————————–

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

 • Datum:                  woensdag 9 oktober
 • Aanvangstijdstip:  09.30 uur
 • Locatie:                 raadzaal

Commissievergadering

 • Voortgang Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond en verbeterplan
 • Beleidsvisie Pop
 • Film en mediavisie
 • Halbaarheidsonderzoek cultuurcampus op Zuid
 • Collegebrief Rotterdamse Culturele Basis

———————————————————————————————-

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit

 • Datum:                    woensdag 9 oktober
 • Aanvangstijdstip:    19.45 uur
 • Locatie:                   zaal 7, stadhuis

Commissievergadering

 • Invoering Opt-in systeem ongeadresseerd drukwerk
 • Fietskoers 2025

——————————————————————————————-

Commissie Veiligheid en Bestuur

 • Datum:                  donderdag 10 oktober
 • Aanvangstijdstip:  14.00 uur
 • Locatie:                 raadzaal, stadhuis

Commissievergadering

 • Actieplan woonoverlast 2019-2023
 • Regeling van Werkzaamheden aanpak asociaal gedrag
 • Initiatiefvoorstel Karremans 'Integrale aanpak bezorgaso's'

———————————————————————————————

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën

 • Datum:                 donderdag 10 oktober
 • Aanvangstijdstip: 19.30 uur
 • Locatie:                 zaal 7, stadhuis

Commissievergadering

 • Vijfde wijziging subsidieverordening
 • Rekenkamer-rapport 'Warmte zonder leiding'

———————————————————————————————-


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Ton van Bree, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 22 21 37 46 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl.