Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 24, 25 en 26 september

Commissie tot Onderzoek van de Rekening
Datum: dinsdag 24 september
Aanvangstijd: 18.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Tweede voortgangsrapportage jaarrekeningcontrole 2019
 • Mijlpaal toetsing Feyenoord City
 • Controle Zorguitgaven

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum: woensdag 25 september
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Gebiedsvisie Schiebroek 2030 en Ruimtelijk Kader Schiebroek
 • Bestemmingsplan Lijnbaankwartier – Coolsingel (bestuurlijke lus)
 • Toekomst flatgebouwen Oost-Sidelinge
 • Begroting Stadsontwikkeling Vastgoed

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 25 september
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Voortgang Sportnota 2017+, Sportbedrijf: Jaarverslag /-rekening 2018 en Ambitiedocument 2020-2023 en Actieprogramma Verenigingen en Vereenvoudiging voor Verenigingen

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 25 september
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Maasstad aan de monitor: de andere lijstjes van Rotterdam
 • Toegenomen bijstandsafhankelijkheid 45-plussers

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 26 september
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • 'Het moet wel een feestje blijven' (trouwstoeten)
 • Initiatiefvoorstel 'Inspraak van de Rotterdammer', Rotterdammers horen over de burgemeester
 • Voortgang aanpak Oud-Crooswijk

Commissie Majeure Projecten, Organisatie en Financiën
Datum: donderdag 26 september
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Warmtebedrijf

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.