Direct naar de content

Commissiebericht

Commissievergaderingen 18 en 19 september

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 18 september
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Commissievergadering

  • Voortgang functioneren Wijkteams: het komt niet in de buurt (n.a.v. rekenkamerrapport)
  • Plan van aanpak kwetsbare Rotterdammers (OGGZ)

Commissie Werkgelegenheid, Inkomen, Integratie, Schuldenaanpak en Armoedebestrijding
Datum: woensdag 18 september
Aanvangstijd: 15.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Het Rapport 'Kredietbank Rotterdam: het blijft balanceren'
  • Minima-effectenrapportage en Monitor lage inkomens Rotterdam

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 18 september
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Koersnota Schone Lucht
  • Beantwoording vragen over 5G infrastructuur

Commissie Veiligheid en Bestuur
Datum: donderdag 19 september
Aanvangstijd: 12.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

  • Coffeeshopbeleid

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda's en stukken vindt u op https://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.